WP 1 Inventarisatie en voorbewerking grondstoffen

Voorbewerking is cruciaal voor het groen goud project. Pyrolyse van houtige biomassa is al redelijk ontwikkeld en de eerste demo-installatie (Empyro) is onlangs gerealiseerd in Hengelo. Pyroylse van laagwaardiger grondstoffen is veel minder eenvoudig. De morphologie, het asgehalte en het vochtgehalte zijn duidelijk anders, waardoor directe pyrolyse niet mogelijk is.

Om deze grondstoffen wel geschikt te maken voor pyrolyse is planmatig en kritisch onderzoek nodig dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten en ketens (bijvoorbeeld hout dat gemodificeerd is met behulp van pyrolyse). Dit onderzoek richt zich o.a. op de combinatie van voorbewerking en pyrolyse, waarbij met name de  energiebalans van groot belang is.

Het pyrolyse proces produceert extra warmte welke gebruikt kan worden om het vocht volledig of gedeeltelijk te verdampen. Zeer waarschijnlijk zijn echter aanvullende nieuwe technieken nodig, waar nodig en mogelijk gecombineerd met mechanische zuivering. Het resultaat dient bij voorkeur geschikt te zijn voor meerdere typen residuen, en dient geverifieerd te worden met pyrolyse experimenten in een laboratorium omgeving.

In dit werkpakket wordt een inventarisatie in de relevante Nederlandse en Duitse grensgebieden uitgevoerd, waarbij de meest interessante en veelbelovende grondstoffen zullen worden geselecteerd, en de daarbij behorende kenmerken (zoals vochtgehalte, asgehalte, afvalstatus, morphologie, prijs, beschikbaarheid, etc.) bepaald. Ten aanzien van de locatie Saarbeck (D) zal meer in detail gekeken worden naar de grondstoffen die daar beschikbaar zijn, direct on-site en binnen een straal van 20 km.

In dit werkpakket zal van een aantal veelbelovende biomassastromen onderzocht worden welke nieuwe combinaties van voorbewerkingsstappen (drogen, verkleinen, blenden, wassen, etc.)  nodig zijn om deze materialen geschikt te maken voor pyrolyse. Dit werkpakket bestaat uit een combinatie van onderzoek, modellering en experimenteel werk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er diverse nieuwe – op labschaal geverifieerde – voorbewerkingstechnieken worden ontwikkeld, inclusief de benodigde karakteristieken en indicatieve kostenschattingen