WP 2 Pyrolyse en fractionering

Dit werkpakket zal gericht zijn op de pyrolyse en de fractionering. Bij de pyrolyse is de focus van het onderzoek gericht op het pyrolyseren van laagwaardige grondstoffen, met als kenmerk dat deze aanmerkelijk van hout zullen verschillen op diverse aspecten. Vooral het asgehalte, de morphologie en het vochtgehalte verschillen.

In wisselwerking met WP1 zal onderzocht worden welke ingangseisen haalbaar zijn voor de pyrolyse. Dit zal op laboratoriumschaal bepaald worden voor diverse laagwaardige grondstoffen (maximaal vijf). Dit betreft onderzoek naar nieuwe productieketens, omdat pyrolyse van hout op demoschaal bewezen is, terwijl pyrolyse van laagwaardiger grondstoffen dat niet is.  Een ander belangrijke aandachtspunt is het fractioneren van pyrolyseolie. Op laboratoriumschaal is al enige ervaring opgedaan met het fractioneren van pyrolyse olie (afkomstig van hout) in een suiker-, lignine- en waterige fractie. Voor pyrolyse gemaakt uit laagwaardiger grondstoffen is dit echter nog niet het geval.

Voor elk van de fracties zal in WP3 nader productonderzoek plaatsvinden voor de productie van nieuwe producten en ketens. In wisselwerking met WP3 zullen fractioneringsparameters en condities worden geoptimaliseerd om zo de meest geschikte biobased productsamenstellingen te bereiken. Van belang hier is de invloed van niet-houtige biomassa te kennen zowel qua operationele opbrengst als ook productverdeling, emissies, etc. Opzuivering van de organische fractie zal plaatsvinden indien nodig; de inorganische fractie zal ter beschikking gesteld worden voor WP4.

Voor de fractionering van de pyrolyse olie zal een pilot installatie benut worden. Met deze installatie zal tot een hoeveelheid van enkele honderden kilogrammen pyrolyse olie gefractioneerd worden zodat deze geschikt is voor verdere opwerking. Zo kan een proof-of-concept geleverd worden voor het meest aantrekkelijke concept. Tevens zal bepaald worden welk vervolgonderzoek nodig is om de producten marktrijp te maken.