WP 5 Duurzaamheid en economie

In het kader van het onderzoek naar de meest optimale opwerking van laagwaardige grondstoffen met pyrolyse tot hoogwaardige producten is de duurzaamheid van de toekomstige ketens een essentieel onderdeel. Van de meest veelbelovende nieuwe ketens en producten zullen de duurzaamheidsaspecten en het beslag op grondstoffen en energie onderzocht worden, in wisselwerking met WP2, WP3 en WP4. Hierbij zal de NTA8080 betrokken worden, en zullen LCA’s opgesteld worden van deze ketens. Omdat deze ketens nog niet bestaan, is aanvullend onderzoek en modellering hiervoor nodig, met name om deze aspecten integraal mee te kunnen nemen in het verdere onderzoek. Hierbij zullen de nieuwe biobased producten met andere – bestaande – biobased producten en fossiele alternatieven vergeleken worden. Indien er niet voldoende verbetering qua duurzaamheid en grondstoffen/energieverbruik is zullen bepaalde nieuwe ketens niet verder worden onderzocht; dit vanwege het belang van duurzaamheid bij de ontwikkeling van toekomstige toepassingen Qua ontwikkelingen van nieuwe producten gaat het specifiek om hoogwaardige toepassingen van gefractioneerde pyrolyse olie bijvoorbeeld bij de modificatie van hout.

Naast duurzaamheid zijn de economische aspecten ook van doorslaggevend belang. De economische perspectieven van de te ontwikkelen nieuwe producten en ketens zullen onderzocht worden. Hierbij zullen de omzetting tot pyrolyse-olie, de opwaardering tot hoogwaardige nieuwe producten en de inzet van restproducten als één geheel onderzocht worden. De uitdaging is hier het identificeren van die nieuwe ketens (bijvoorbeeld de nieuwe toepassing van pyrolyse bij het verduurzamen van hout) en nieuwe producten waarvan de integrale economische perspectieven het meest veelbelovend zijn, zodat het verdere onderzoek daarop gefocusseerd kan worden.