Home

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners. www.deutschland-nederland.eu

Het logo van de Provincie Overijssel 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

INTERREG VA-Project Groen Goud

Pyrolyse is een techniek om olie uit biomassa te winnen. Pyrolyse olie kan toegepast worden als brandstof en als grondstof voor biobased materialen. In het kader van dit project werken Nederlandse en Duitse partners samen aan  innovaties  voor  het  produceren  van  pyrolyse  olie  en  hoogwaardige chemicaliën uit laagwaardige biomassa residuen.

In  het  kader  van  dit  project  werken  Nederlandse  en Duitse  bedrijven  en  hogescholen  samen  aan    innovaties  voor  het  produceren  van  pyrolyse  olie  en  hoogwaardige  chemicaliën  uit  laagwaardige  biomassa residuen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

 

Did you study https://www.domyhomework.guru/ can you do my homework for me in school about your home town