Projectinhoud

In het Euregiogebied is een betere inzet van biomassa voor duurzame energie een speerpunt. Eind 2014 zal in dit gebied de eerste standalone pyrolysefabriek in Europa worden opgestart. Pyrolyse is een techniek om olie uit biomassa te winnen. Pyrolyse olie kan toegepast worden als brandstof en als grondstof voor biobased materialen.

Dit project is een samenwerking van twee hogescholen (De Saxion-Hogeschool uit Nederland en de Fachhochschule Munster uit Duitsland) en diverse MKB bedrijven uit Nederland en Duitsland. Zij gaan samenwerken aan verschillende innovaties voor het produceren van pyrolyse olie en hoogwaardige chemicaliën uit laagwaardige biomassa residuen – zoals vergistingsresiduen en residuen uit de land- en bosbouw – via pyrolyse en fractionering.

Het uiteindelijke doel van het project is tweeledig:

  • Het ontwikkelen van pyrolyse als toepassing voor laagwaardige biomassastromen zoals vergistingsresiduen en residuen uit de land- en bosbouw.
  • Het benutten van de pyrolyse olie voor energiedoeleinden en opwerking tot hoogwaardige chemicaliën. Pyrolyse is een robuust proces, dat in principe zeer geschikt is om waardevolle grondstoffen uit laagwaardige biomassa te ontsluiten en verder te benutten voor biobased materialen. De in het project opgedane kennis zal uiteindelijk worden gebruikt voor de ontwikkeling van toepassingen waar pyrolyse olie of fracties daarvan als grondstof voor chemicaliën gebruikt gaan worden.

Bepaalde Activiteiten in het project zullen uitgevoerd worden met het biomassaplein in Saarbeck (D), vanwege de beschikbaarheid van grote hoeveelheden biomassa residuen en een goede infrastructuur.